prílikōm


prílikōm
prílikōm (čega) pril. {{c=0}}u okolnostima povoljnim za što, povodom čega, za vrijeme dok se zbilo što kratkotrajno kao povod {{/c}}[∼ susreta (s prijateljem) ∼ zdravice (drago mi je što vas mogu) pozdraviti (ovom) ∼]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • prilikom — prílikōm (čega) pril. DEFINICIJA u okolnostima povoljnim za što, povodom čega, za vrijeme dok se zbilo što kratkotrajno kao povod [prilikom susreta (s prijateljem); prilikom zdravice; (drago mi je što vas mogu) pozdraviti (ovom) prilikom];… …   Hrvatski jezični portal

  • oštećénje — sr 1. {{001f}}nanesena šteta manjih razmjera [∼ kuća prilikom slabijeg potresa] 2. {{001f}}natuknuće, povreda kakva predmeta [∼ namještaja prilikom selidbe] 3. {{001f}}pat. trajna povreda od dugotrajne bolesti [∼ bubrega; ∼ jetre] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • miografija — miogràfija ž DEFINICIJA snimanje i registriranje mišićnih aktivnosti prilikom mirovanja i prilikom rada ETIMOLOGIJA mio + grafija …   Hrvatski jezični portal

  • oštećenje — oštećénje sr DEFINICIJA 1. nanesena šteta manjih razmjera [oštećenje kuća prilikom slabijeg potresa] 2. natuknuće, povreda kakva predmeta [oštećenje namještaja prilikom selidbe] 3. pat. trajna povreda od dugotrajne bolesti [oštećenje bubrega;… …   Hrvatski jezični portal

  • prilika — prílika (Ø, za što) ž <D L ici> DEFINICIJA 1. povoljan trenutak, zgoda, prigoda [pružila se prilika] 2. povod 3. (mn) uvjeti života, okolnosti [dobre/loše prilike] 4. a. pojava u kojoj se što pokazuje, javlja pred očima, predznak, znamen b …   Hrvatski jezični portal

  • abrogírati — (što) dv. 〈prez. abrògīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 izrijekom ukinuti/ukidati pravni postupak prilikom donošenja novih odredbi, opr. derogirati ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȁnalōgan — ȁnalōg|an prid. 〈odr. gnī〉 1. {{001f}}koji je nečemu nalik, koji je po nekoj osobini nečemu sličan, koji nečemu odgovara; istovrstan 2. {{001f}}inform. a. {{001f}}koji veličine predstavlja neprekinuto promjenjivim fizikalnim svojstvom (o… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bı̏t — m 〈N mn bìtovi〉 1. {{001f}}inform. osnovna jedinica za količinu informacije u digitalnom sustavu; može poprimiti dvije binarne vrijednosti 0 ili 1; osam bitova čine jedan bajt, {{001f}}{{c=1}}usp. 2. {{001f}}int. jedinica za mjerenje količine… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dı̏gitālnī — dı̏gitāln|ī prid. 1. {{001f}}koji pokazuje mjere i veličine brojevima; brojčani, numerički [∼a štoperica; ∼i radio] 2. {{001f}}koji se odnosi na prste i tipke 3. {{001f}}inform. onaj koji podatke ima zapisano u obliku elektronskih bitova, binarno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • emulácija — ž 1. {{001f}}natjecanje, takmičenje 2. {{001f}}inform. proces prilikom kojeg se jedan kompjuter, uređaj ili program u svim relevantnim aspektima ponaša kao neki drugi kompjuter, uređaj ili program [∼ ZX Spectruma na PC u] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.