príličan


príličan
prílič|an prid. odr. -čnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji priliči, dolikuje prilici {{/c}}[∼na odjeća] {{c=0}}2. {{001f}}koji dosta dobro odgovara zahtjevima, koji zadovoljava, koji nije loš {{/c}}[∼an pomak]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • priličan — príličan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA 1. koji priliči, dolikuje prilici [prilična odjeća] 2. koji dosta dobro odgovara zahtjevima, koji zadovoljava, koji nije loš [priličan pomak] ETIMOLOGIJA vidi prilik …   Hrvatski jezični portal

  • prílično — pril. 1. {{001f}}na priličan način, kako treba (postupiti) 2. {{001f}}u znatnoj mjeri [∼ se namučiti] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • znȁtan — znȁt|an prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}koji mnogo znači; značajan 2. {{001f}}koji je velik, [∼an novac; ∼na svota]; priličan, pozamašan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • popriličan — popríličan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA dosta velik, povelik; dosta izražen ETIMOLOGIJA po + v. prilik, priličan …   Hrvatski jezični portal

  • prilično — prílično pril. DEFINICIJA 1. na priličan način, kako treba (postupiti) 2. u znatnoj mjeri [prilično se namučiti] ETIMOLOGIJA vidi prilik …   Hrvatski jezični portal

  • znatan — znȁtan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji mnogo znači; značajan 2. velik, priličan [znatan novac; znatna svota] ETIMOLOGIJA v. znati …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.