pròdirati


pròdirati
pròdirati (kroz što, u što, se) nesvrš. prez. -ēm (se), pril. sad. -rūći (se), gl. im. -ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}prodrijeti{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • prodirati — pròdirati (kroz što, u što, se) nesvrš. <prez. ēm, pril. sad. rūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. prodrijeti ETIMOLOGIJA vidi prodrijeti …   Hrvatski jezični portal

  • prodírati — am nedov. (ȋ ȋ) 1. s prislovnim določilom prihajati kam, premagujoč ovire: prodirati proti cilju, vrhu; prodirati v brezno, jamo; kljub slabemu vremenu so reševalci prodirali dalje / človek prodira vse globlje v vesolje / mokrota prodira v… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vráščati se — am se nedov. (á) 1. rastoč prihajati, prodirati v kaj: noht se vrašča v meso; korenine se vraščajo globoko v zemljo ♦ gozd. listavci se vraščajo v sestoj iglavcev // rastoč prihajati, prodirati v podlago, okolje in se povezovati: nanovo posajene… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zagrizováti — újem nedov. (á ȗ) zasajati zobe v kaj: pes je zagrizoval v jermen / zagrizovati v jabolko ugrizovati zagrizováti se 1. grizoč prodirati v kaj: podgane so se zagrizovale v slamnjače 2. ekspr. prodirati v kaj trdega: jeklene čeljusti bagrov se… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zajédati — am nedov. (ẹ) 1. živeti na škodo drugega organizma: ta rastlina zajeda drevesa; piškur zajeda ribe 2. ekspr. živeti od dela drugega, na škodo drugega: očitali so mu, da zajeda starše; ni hotel zajedati tovarišev ● knjiž. zaradi takih napak ga… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • bȍsti — (koga, što) nesvrš. 〈prez. bòdēm, imp. bòdi, pril. sad. bòdūći, prid. rad. bô/bȍla ž, prid. trp. bòden, gl. im. bòdēnje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}pritiskivati nečim šiljatim, prodirati u što ili ozljeđivati šiljatim predmetom [∼ iglom; ∼ nožem;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dèrati — (drȁti) (koga, što) nesvrš. 〈prez. dȅrēm, pril. sad. dȅrūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}skidati kožu sa životinje; guliti 2. {{001f}}upotrebom trošiti; rabiti, habati (ob. o odjeći i obući) 3. {{001f}}nasilno prodirati, teći i izazivati promjene …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nezadr̀živo — pril. na nezadrživ način [∼ prodirati] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • penetrírati — (∅, što, u što) dv. 〈prez. penètrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. penètrīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}prodirati/prodrijeti (u što), probijati/probiti se, razlijevati/razliti se 2. {{001f}}pren. shvatiti/shvaćati smisao čega ✧… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vȗći — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. vúčem (se), pril. sad. vúkūći (se), imp. vúci (se), prid. rad. vȗkao/vȗkla (se) ž, prid. trp. vùčen, gl. im. vúčēnje〉 1. {{001f}}(što, koga) povlačiti ne odvajajući od površine [∼ po zemlji; ∼ po vodi] 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.