autèntičnōst
autèntičnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}1. {{001f}}ono što se može potvrditi kao autentično; izvornost, vjerodostojnost, istinitost 2. {{001f}}{{/c}}pov. {{c=0}}osobina i svojstvo povijesnog dokumenta kojem je određeno mjesto i vrijeme nastanka (za razliku od vjerodostojnosti – točnosti podataka koji su u dokumenti izneseni)
{{/c}}✧ {{001f}}grč.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • autentičnost — autèntičnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. ono što se može potvrditi kao autentično; autenticitet, izvornost, vjerodostojnost, istinitost 2. pov. osobina i svojstvo povijesnog dokumenta kojem je određeno mjesto i vrijeme nastanka… …   Hrvatski jezični portal

  • autentičan — autèntičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA 1. koji je izvoran, koji zaista potječe od onoga kome se pripisuje [autentični Picasso; autentičan tekst]; istinit, nepatvoren, vjerodostojan 2. pov. kojem je poznato mjesto i vrijeme nastanka (o… …   Hrvatski jezični portal

  • autenticitet — autenticìtēt m <G autenticitéta> DEFINICIJA v. autentičnost ETIMOLOGIJA vidi autentičan …   Hrvatski jezični portal

  • Habakukov — Hàbakukov prid. DEFINICIJA koji pripada Habakuku SINTAGMA Habakukova knjiga rukopisni svici iz 1. st. pr. Kr. nađeni u Kumranu čime je potvrđena autentičnost kasnijih starozavjetnih prijepisa ETIMOLOGIJA vidi Habakuk …   Hrvatski jezični portal

  • historicitet — historicìtēt m <G historicitéta> DEFINICIJA povijesna autentičnost, utemeljenost priče, činjenice i sl. u stvarnim prošlim zbivanjima [historicitet ovog teksta je dvojben]; historičnost ETIMOLOGIJA vidi historija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”