ađùtant
ađùtant {{c=0}}({{/c}}ađutȁnt{{c=0}}){{/c}} m 〈G mn -nātā〉 {{c=0}}1. {{001f}}onaj koji je dodijeljen visokom časniku neke vojske ili visokom službeniku; pobočnik 2. {{001f}}viši administrativac u vojsci, ob. član visokog zapovjedništva
{{/c}}✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ađutant — ađùtant (ađutȁnt) m <G mn nātā> DEFINICIJA 1. onaj koji je dodijeljen visokom časniku neke vojske ili visokom službeniku; pobočnik 2. viši administrativac u vojsci, ob. član visokog zapovjedništva ETIMOLOGIJA lat. adiutans: koji je od… …   Hrvatski jezični portal

  • ađutantura — ađutantúra ž DEFINICIJA vojn. pov. ured u vojsci u kojem rade ađutanti visokih zapovjednika; ađutantstvo ETIMOLOGIJA vidi ađutant …   Hrvatski jezični portal

  • ađutantstvo — ađutántstvo sr DEFINICIJA v. ađutantura ETIMOLOGIJA vidi ađutant …   Hrvatski jezični portal

  • ađutantski — ađùtantskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na ađutanta ETIMOLOGIJA vidi ađutant …   Hrvatski jezični portal

  • diláver — m pov. osobni pratilac, ađutant velikodostojnika u Osmanskom Carstvu ✧ {{001f}}tur. ← perz …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ordònans — m 〈G mn anāsā/ ānsā〉 pov. vojn. 1. {{001f}}vojnik dodijeljen nadređenom radi prenošenja vijesti ili pošte; kurir, teklič, oficirsdiner, posilni 2. {{001f}}oficir na službi kao pomoć nadređenom; ađutant (u domobranskoj tradiciji: pobočnik) ✧… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍbočnīk — m (pȍbočnica ž) 〈V īče, N mn īcī〉 1. {{001f}}vojn. pomoćnik u vojnoj hijerarhiji; ađutant 2. {{001f}}pov. počasna titula ili čin za neke dužnosnike u ustaškoj hijerarhiji za vrijeme NDH …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ordonans — ordònans m <G mn anāsā/ ānsā> DEFINICIJA pov. vojn. 1. vojnik dodijeljen nadređenom radi prenošenja vijesti ili pošte; kurir, teklič, oficirsdiner, posilni 2. oficir na službi kao pomoć nadređenom; ađutant (u domobranskoj tradiciji:… …   Hrvatski jezični portal

  • pobočnik — pȍbočnīk m <V īče, N mn īcī> DEFINICIJA 1. vojn. pomoćnik u vojnoj hijerarhiji; ađutant 2. pov. počasna titula ili čin za neke dužnosnike u ustaškoj hijerarhiji za vrijeme NDH ETIMOLOGIJA vidi pobočan …   Hrvatski jezični portal

  • dilaver — diláver m DEFINICIJA pov. osobni pratilac, ađutant velikodostojnika u Osmanskom Carstvu ETIMOLOGIJA tur. ← perz. dilāwer …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”