pàprac


pàprac
pàprac m 〈G papràca〉 bot. {{c=0}}biljka (Polygonum hydropiper) iz porodice dvornika (Polygonaceae); paprica{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • paprać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IIa, papraćprzę, papraćprze, papraćany {{/stl 8}}– spaprać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIa, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} robić coś niechlujnie, niefachowo; partaczyć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Paprać jakąś robotę. Spaprany remont… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • paprac — pàprac m <G papràca> DEFINICIJA bot. biljka (Polygonum hydropiper) iz porodice dvornika (Polygonaceae); paprica ETIMOLOGIJA v. papar …   Hrvatski jezični portal

  • paprać — ndk IX, papraćprzę, papraćprzesz, paprz, papraćał, papraćany 1. pot. «babrać, brudzić, walać» Paprać ubranie. Paprać książkę tuszem. 2. pot. «robić coś niedbale, niechlujnie» Paprać robotę. paprać się 1. pot. strona zwrotna czas. paprać w zn. 1… …   Słownik języka polskiego

  • paprać się — I – upaprać się {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} paprać samego siebie; brudzić się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Paprać się błotem, smarem. Upaprać się farbą. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}paprać się II {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • babrać — ndk IX, babraćbrzę, babraćbrzesz, babrz, babraćbrał, babraćany a. I, babraćam, babraćasz, babraćają, babraćaj, babraćał, babraćany 1. pot. «brudzić; paprać» Babrać ręce błotem. 2. pot. «rozgarniać coś; grzebać w czymś» Babrać łyżką w zupie. 3.… …   Słownik języka polskiego

  • pȁprica — pȁpric|a1 ž 1. {{001f}}komad željeza koji se uglavljuje u gornji mlinski kamen 2. {{001f}}lijevak kroz koji se kukuruz pušta u žrvanj 3. {{001f}}drvce kojim se zatvara mijeh u kojem se čuva sir u ulju i sl.; guzica 4. {{001f}}{{c=1}}v.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • papranie — ↨ papranie się n I rzecz. od paprać (się) …   Słownik języka polskiego

  • świnić — ndk VIa, świnićnię, świnićnisz, świń, świnićnił, świnićniony 1. posp. «zanieczyszczać jakieś miejsce, brudzić, walać; paskudzić» Świnić podłogę zabłoconymi butami. 2. posp. «robić świństwa, postępować po świńsku; mówić świństwa» świnić się 1.… …   Słownik języka polskiego

  • paprat — pȁprāt ž <I i/ āću> DEFINICIJA bot. 1. biljka planinskih šuma Europe, mlađi izdanci jestivi, podanak otrovan, služi kao lijek protiv trakavice 2. (mn), v. papratnjače SINTAGMA gorska paprat bot., v. bujad; zlatna paprat bot., v. zlatinjak… …   Hrvatski jezični portal

  • paprica — pȁprica1 ž DEFINICIJA 1. komad željeza koji se uglavljuje u gornji mlinski kamen 2. lijevak kroz koji se kukuruz pušta u žrvanj 3. v. paprac 4. onaj koji je sklon ljutnji, koji je paprene naravi [ta/velika paprica]; grizica FRAZEOLOGIJA zatvorio… …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.