ȁdekvātan
ȁdekvāt|an prid. odr. -tnī〉 {{c=0}}koji odgovara po svojstvima, mjerama, vrijednosti itd. drugome ili onomu s čime se zamjenjuje, uspoređuje, nadoknađuje itd.; odgovarajući, jednak, jednakovrijedan, podudaran, primjeren, prikladan, razmjeran {{/c}}[∼na vrijednost; ∼na protuvrijednost; ∼an izraz; ∼an pojam], opr. inadekvatan, neadekvatan
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼na ideja (pojam) pov. fil. {{c=0}}ideja (pojam) koja potpuno predočava objekt (Spinozin izraz kojim se definira istina)
⃞ {{001f}}{{/c}}poduzeti ∼ne mjere admin. {{c=0}}učiniti ono što je potrebno da se riješe problemi koje nameće situacija, učiniti ono što je primjereno potrebama, problemima itd.
{{/c}}✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”