ȁgresīvan
ȁgresīv|an prid. odr. -vnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji napada, koji traži sukob, koji je sklon napadima na drugoga; nasilan, nasrtljiv 2. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}koji se zna nametnuti; prodoran, nametljiv 3. {{001f}}{{/c}}med. psih. {{c=0}}koji izaziva bolove, koji pričinja fizičke ili psihičke neugodnosti {{/c}}[∼an liječnički pregled]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼na kemijska i biološka sredstva kem. {{c=0}}spojevi koji akutno truju ljudski organizam ili biološki agensi koji izazivaju bolesti{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”