ȁktuālan
ȁktuāl|an prid. odr. -lnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji je u sadašnjem trenutku, koji je sada, koji se tiče današnjice, današnjeg svijeta; suvremeni, sadašnji, aktuelan 2. {{001f}}za koji (kojega) se danas svi zanimaju {{/c}}[∼an problem] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}fil. {{c=0}}koji je realiziran, {{/c}}opr. virtualan, potencijalan
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼ni prezent gram. {{c=0}}prava sadašnjost, radnja koja se odvija upravo u vrijeme kad se o njoj govori
{{/c}}✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”