ȁmorālan
ȁmorālan prid. odr. -lnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji nema morala, koji je bez morala; nemoralan 2. {{001f}}kojem nedostaje sposobnost moralnog prosuđivanja 3. {{001f}}koji ne prihvaća moralne razlike ili prosudbe; ni moralan ni nemoralan{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • nȅmorālan — prid. 〈odr. lnī〉 koji vrijeđa moral; nećudoredan, nepristojan [∼ čin] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ćȕdorēdan — prid. 〈odr. dnī〉 koji se drži ćudoređa; moralan, etičan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ćudoredan — ćȕdorēdan prid. <odr. dnī> DEFINICIJA koji se drži ćudoređa; moralan, etičan ETIMOLOGIJA v. ćud + v. red …   Hrvatski jezični portal

  • amoralan — ȁmorālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji nema morala, koji je bez morala; nemoralan 2. kojem nedostaje sposobnost moralnog prosuđivanja 3. koji ne prihvaća moralne razlike ili prosudbe, ni moralan ni nemoralan ETIMOLOGIJA a 1 + v. moral …   Hrvatski jezični portal

  • imoralan — ȉmorālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA rij. 1. koji vrijeđa moral; nećudoredan, nemoralan 2. koji se odaje razvratu; raskalašen, raspušten, razbludan, razuzdan 3. koji nije pošten; nečastan, pokvaren, opr. moralan, ćudoredan, pošten, častan… …   Hrvatski jezični portal

  • fizički — fìzičkī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na fiziku [fizički zakon]; fizikalni 2. a. koji se obavlja snagom mišića [fizički rad] b. koji radi snagom mišića [fizički radnik] 3. koji se odnosi na tijelo [fizički izgled; fizički napor]; fizikalni,… …   Hrvatski jezični portal

  • etika — ètika ž <D L ici> DEFINICIJA 1. a. fil. disciplina koja se bavi proučavanjem smisla i ciljeva moralnih htijenja, temeljnih kriterija moralnog vrednovanja kao i zasnovanosti izvora morala b. nauk o ćudoređu na osnovi načela zdravog razuma 2 …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”