ȁnacionālan
ȁnacionālan prid. odr. -lnī〉 {{c=0}}koji nema osjećaj pripadnosti naciji, koji nema obilježja nacionalnosti, koji je bez nacije{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”