ȁnalōgan
ȁnalōg|an prid. odr. -gnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji je nečemu nalik, koji je po nekoj osobini nečemu sličan, koji nečemu odgovara; istovrstan 2. {{001f}}{{/c}}inform. {{c=0}}a. {{001f}}koji veličine predstavlja neprekinuto promjenjivim fizikalnim svojstvom (o elektroničkom uređaju) b. {{001f}}koji ima promjenjivu, varirajuću vrijednost u obliku sinusoide i kod kojeg prilikom prijenosa podataka dolazi do gubitaka {{/c}}[∼ni zapis], opr. digitalan {{c=0}}3. {{001f}}koji ne izražava veličine u obliku brojeva {{/c}}[∼ni sat], opr. digitalan
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼ni organi biol. {{c=0}}organi isti po funkciji, različiti po podrijetlu i građi (npr. škrge i pluća); {{/c}}∼no snimanje zvuka {{c=0}}metoda snimanja zvuka u kojoj se ulazni zvučni valovi pretvaraju u analogne valove{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”