ȁsocijālan
ȁsocijāl|an prid. odr. -lnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji nije uključen u društvo, neprilagođen životu u društvu i njegovim normama {{/c}}[∼no ponašanje; ∼no mišljenje] {{c=0}}2. {{001f}}koji ne voli druženje; nedruštven, {{/c}}opr. socijalan
✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • socijalan — sȍcijālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji živi u zajednicama ili skupinama i nastoji se u njima obzirno i prikladno ponašati 2. koji pripada ili koji se odnosi na život i međusobne odnose ljudi u društvu [socijalna bijeda; socijalni… …   Hrvatski jezični portal

  • socijalno — sȍcijālno [b] (II)[/b] sr <G sȍcijalnōg (a)> DEFINICIJA žarg. socijalno osiguranje, v. socijalan ETIMOLOGIJA vidi socijalan …   Hrvatski jezični portal

  • socijalistički — socijalìstičkī prid. DEFINICIJA koji je svojstven, koji se odnosi na socijaliste i na socijalizam SINTAGMA Socijalistička internacionala pol. međunarodna organizacija koja okuplja socijalističke i socijaldemokratske stranke u svijetu;… …   Hrvatski jezični portal

  • sȍcijālno — sȍcijālno1 pril. na socijalan način; društveno, druželjubivo sȍcijālno2 sr 〈G sȍcijalnōg(a)〉 žarg., {{c=1}}v. {{ref}}osiguranje (1){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • socijalizacija — socijalizácija ž DEFINICIJA 1. proglašavanje privatne imovine državnom ili društvenom; eksproprijacija 2. a. uključivanje pojedinca u društveni život b. proces prilagođavanja društvenim zahtjevima i normama [socijalizacija djeteta] ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • socijaldemokracija — socijaldemokràcija ž DEFINICIJA pol. 1. a. pov. ideologija koja je zagovarala miran, evolucionarni prijelaz društva iz kapitalizma u socijalizam, temeljen na ustanovljenoj političkoj proceduri b. danas, ideologija i program socijaldemokratskih i… …   Hrvatski jezični portal

  • asocijalan — ȁsocijālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji nije uključen u društvo, neprilagođen životu u društvu i njegovim normama [asocijalno ponašanje; asocijalno mišljenje] 2. koji ne voli druženje; nedruštven, opr. socijalan ETIMOLOGIJA a 1 + lat …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”