ȁsocijālan


ȁsocijālan
ȁsocijāl|an prid. odr. -lnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji nije uključen u društvo, neprilagođen životu u društvu i njegovim normama {{/c}}[∼no ponašanje; ∼no mišljenje] {{c=0}}2. {{001f}}koji ne voli druženje; nedruštven, {{/c}}opr. socijalan
✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • socijalan — sȍcijālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji živi u zajednicama ili skupinama i nastoji se u njima obzirno i prikladno ponašati 2. koji pripada ili koji se odnosi na život i međusobne odnose ljudi u društvu [socijalna bijeda; socijalni… …   Hrvatski jezični portal

  • socijalizirati — socijalizírati dv. <prez. socijalìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (koga, što) provesti, provoditi socijalizaciju (1) 2. (se) postati socijalan, usp. socijalizacija (2) ETIMOLOGIJA vidi socijalan …   Hrvatski jezični portal

  • socijalno — sȍcijālno [b] (II)[/b] sr <G sȍcijalnōg (a)> DEFINICIJA žarg. socijalno osiguranje, v. socijalan ETIMOLOGIJA vidi socijalan …   Hrvatski jezični portal

  • socijalnost — socijálnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je socijalan; svojstvo onoga što je socijalno, opr. asocijalnost ETIMOLOGIJA vidi socijalan …   Hrvatski jezični portal

  • socijalizírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. socijalìzīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga, što) provesti, provoditi socijalizaciju (1) 2. {{001f}}(se) postati socijalan, {{c=1}}usp. {{ref}}socijalizacija… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • socijálnōst — ž osobina onoga koji je socijalan; svojstvo onoga što je socijalno, opr. asocijalnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȍcijālno — sȍcijālno1 pril. na socijalan način; društveno, druželjubivo sȍcijālno2 sr 〈G sȍcijalnōg(a)〉 žarg., {{c=1}}v. {{ref}}osiguranje (1){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • socijalizacija — socijalizácija ž DEFINICIJA 1. proglašavanje privatne imovine državnom ili društvenom; eksproprijacija 2. a. uključivanje pojedinca u društveni život b. proces prilagođavanja društvenim zahtjevima i normama [socijalizacija djeteta] ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • socijus — sȏcijus m DEFINICIJA rij. neob. suradnik u zajedničkom poslu ili obrtu; drug, ortak ETIMOLOGIJA vidi socijalan …   Hrvatski jezični portal

  • socijalizam — socijalìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. projekt društva zasnovanog na socijalnoj pravednosti, na pravičnoj raspodjeli materijalnih i kulturnih dobara kao temeljnim vrijednostima 2. pol. ideologija i pokret koji teži takvom društvu (međusobno se …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.