ȁudiovizuālan
ȁudiovizuāl|an prid. odr. -lnī〉 {{c=0}}koji se odnosi na komunikacijske tehnike što istodobno koriste sluh i vid
∆ {{001f}}{{/c}}∼na sredstva {{c=0}}nastavna pomagala koja u nastavnom procesu dopunjuju ili zamjenjuju usmeno ili pismeno izlaganje{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”