ȁutoritāran
ȁutoritār|an prid. odr. -rnī〉 {{c=0}}koji potiče ili traži apsolutnu i neupitnu pokornost autoritetu {{/c}}[∼na ličnost; ∼ni odgoj]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼ni režim {{c=0}}oblik vlasti u kojem izvršna vlast nije pod kontrolom parlamenta, vlast se oslanja na određenu vrstu političkog i društveno-moralnog autoriteta{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”