ȁžūrno
ȁžūrno pril. {{c=0}}na ažuran način; točno, uredno, pravovremeno{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • príroda — prírod|a ž 1. {{001f}}ukupnost materijalnog svijeta, svemir i sile koje u njemu djeluju, sve postojeće po sebi bez čovjekova rada 2. {{001f}}ukupnost klimatskih uvjeta s biljnim pokrovom i plodnošću [pitoma ∼a]; krajina 3. {{001f}}kraj izvan… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razlètjeti se — svrš. 〈prez. ràzletīm se, pril. pr. ēvši se, prid. rad. razlètio se〉 1. {{001f}}odletjeti na razne strane (o pticama) 2. {{001f}}razg. a. {{001f}}rastrčati se u žurbi; užurbati se obavljajući poslove na više mjesta b. {{001f}}brzo, žurno… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zàgrepsti — (∅, koga, što) svrš. 〈prez. zagrèbēm, pril. pr. zagrèbāvši, imp. zagrèbi, prid. rad. zàgrebao/zàgrebla ž〉 1. {{001f}}(što, koga) a. {{001f}}noktima zaparati u kožu tijela b. {{001f}}čime oštrim zaparati što, dublje prodrijeti grebući 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùgrabiti — (koga, što) svrš. 〈prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùgrabljen〉 1. {{001f}}a. {{001f}}naglo, hitro uhvatiti što, dočepati se prvi čega; dograbiti, uzeti b. {{001f}}izvršiti otmicu; oteti 2. {{001f}}pren. žurno iskoristiti trenutak da se što… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šı̏bnuti — (∅) svrš. 〈prez. nēm, pril. pr. ūvši, imp. šı̏bni, prid. rad. šı̏bnuo〉 1. {{001f}}(+ pren.) ukoriti (koga, što), udariti šibom; ošinuti, lupiti, mlatnuti 2. {{001f}}(∅) a. {{001f}}snažno izbiti iz čega; šiknuti b. {{001f}}žurno poći, uputiti se u …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šibnuti — šȉbnuti svrš. <prez. nēm, pril. pr. ūvši, imp. šȉbni, prid. rad. šȉbnuo> DEFINICIJA 1. [i] (+ pren.)[/i] ukoriti (koga, što), udariti šibom; ošinuti, lupiti, mlatnuti, šinuti 2. (Ø) a. snažno izbiti iz čega; šiknuti b. žurno poći, uputiti… …   Hrvatski jezični portal

  • razletjeti — razlètjeti se svrš. <prez. ràzletīm se, pril. pr. ēvši se, prid. rad. razlètio se> DEFINICIJA 1. odletjeti na razne strane (o pticama) 2. razg. a. rastrčati se u žurbi; užurbati se obavljajući poslove na više mjesta b. brzo, žurno nastojati …   Hrvatski jezični portal

  • priroda — príroda ž DEFINICIJA 1. ukupnost materijalnog svijeta, svemir i sile koje u njemu djeluju, sve postojeće po sebi bez čovjekova rada 2. ukupnost klimatskih uvjeta s biljnim pokrovom i plodnošću, krajina [pitoma priroda] 3. kraj izvan gradskih… …   Hrvatski jezični portal

  • zagrepsti — zàgrepsti svrš. <prez. zagrèbēm, pril. pr. zagrèbāvši, imp. zagrèbi, prid. rad. zàgrebao/zàgrebla ž> DEFINICIJA 1. (što, koga) a. noktima zaparati u kožu tijela b. čime oštrim zaparati što, dublje prodrijeti grebući 2. (Ø) ekspr. potrčati,… …   Hrvatski jezični portal

  • ugrabiti — ùgrabiti (koga, što) svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùgrabljen> DEFINICIJA 1. a. naglo, hitro uhvatiti što, dočepati se prvi čega; dograbiti, uzeti b. izvršiti otmicu; oteti 2. pren. žurno iskoristiti trenutak da se što učini,… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”