pòsredan


pòsredan
pòsred|an prid. odr. -dnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji ne djeluje izravno, nego posredstvom čega; neizravan, indirektan {{/c}}[∼no glasanje] {{c=0}}2. {{001f}}koji nije jasan, koji nije otvoren {{/c}}[doći do informacije na ∼an način] {{c=0}}3. {{001f}}koji nije u direktnom srodstvu{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • posredan — pòsredan prid. <odr. dnī> DEFINICIJA 1. koji ne djeluje izravno, nego posredstvom čega; neizravan, indirektan [posredno glasanje] 2. koji nije jasan, koji nije otvoren [doći do informacije na posredan način] 3. koji nije u direktnom… …   Hrvatski jezični portal

  • nȅposredan — nȅposred|an prid. 〈odr. dnī〉 1. {{001f}}koji se ostvaruje bez posredovanja; izravan, opr. posredan 2. {{001f}}koji je susretljiv u ophođenju s ljudima; jednostavan ∆ {{001f}}∼ni proizvođač ekon. onaj koji obavlja neku fizičku funkciju u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neposredan — nȅposredan prid. <odr. dnī> DEFINICIJA 1. koji se ostvaruje bez posredovanja; izravan, opr. posredan 2. koji je susretljiv u ophođenju s ljudima; jednostavan SINTAGMA neposredni proizvođač ekon. onaj koji obavlja neku fizičku funkciju u… …   Hrvatski jezični portal

  • posredno — pòsredno pril. DEFINICIJA na posredan način; indirektno, iz druge ruke ETIMOLOGIJA vidi posredan …   Hrvatski jezični portal

  • dìrektan — dìrekt|an (dirèktan) prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}koji se kreće ili leži po pravoj, ravnoj, najbližoj crti [∼an vlak] 2. {{001f}}koji je otvoren [biti ∼an; na ∼no pitanje ∼an odgovor]; jasan 3. {{001f}}koji se odvija bez posredništva [∼an dodir;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòsredno — pril. na posredan način; indirektno, iz druge ruke …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tangencijálnōst — ž 1. {{001f}}mat. svojstvo tangente 2. {{001f}}psih. odgovaranje na pitanje na posredan i sporedan način …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uvijèno — pril. na posredan, zaobilazan način, ne potpuno jasno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uvìjen — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je savijen tako da se zatvorio, umotan u papir 2. {{001f}}ukovrčan [∼a kosa] 3. {{001f}}koji nije potpuno jasan ili je izrečen na neizravan način, u naznakama [∼ govor]; posredan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ı̏ndirektan — ı̏ndirekt|an prid. 〈odr. tnī〉 koji je neizravan; posredan, zaobilazan ∆ {{001f}}∼ni govor lingv. neizravno navođenje nečijih (tip izrične konstrukcije); neupravni govor, opr. direktni govor; ∼ni objekt gram. objekt s prijedlogom ili u nekom kosom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.