balónac
balónac m 〈G -nca, N mn -nci, G bàlōnācā〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(+ bàlōnka ž) {{c=0}}a. {{001f}}onaj koji putuje sportskim balonom, koji se bavi balonima kao sportom i zračnim plovilom; balonar b. {{001f}}onaj koji radi s balonima (ometanje, meteorološka istraživanja i mjerenja itd.) 2. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}ogrtač od balonske svile; baloner, balon-mantil{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • balonac — balónac m <G nca, N mn nci, G bàlōnācā> DEFINICIJA 1. a. onaj koji putuje sportskim balonom, koji se bavi balonima kao sportom i zračnim plovilom; balonar b. onaj koji radi s balonima (ometanje, meteorološka istraživanja i mjerenja itd.) 2 …   Hrvatski jezični portal

  • balònār — m (balònārka ž) 〈G balonára〉, {{c=1}}v. {{ref}}balonac (1a){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bàlōn — m 〈G balóna〉 1. {{001f}}kuglasta ili drugačija obla opna koja lebdi, oblikuje se unošenjem zraka ili drugih plinskih sadržaja a. {{001f}}dječja igračka; balun b. {{001f}}meteor. sport neupravljivi aerostat, letjelica punjena plinom lakšim od… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • balon — bàlōn m <G balóna> DEFINICIJA 1. kuglasta ili drugačija obla opna koja lebdi, oblikuje se unošenjem zraka ili drugih plinskih sadržaja a. dječja igračka; balun b. meteor. sport neupravljivi aerostat, letjelica punjena plinom lakšim od zraka …   Hrvatski jezični portal

  • balonar — balònār m <G balonára> DEFINICIJA v. balonac (1a) ETIMOLOGIJA vidi balon …   Hrvatski jezični portal

  • baloner — balóner m DEFINICIJA razg., v. balonac (2) ETIMOLOGIJA vidi balon …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”