raspáliti


raspáliti
raspáliti (koga, se) svrš. prez. ràspālīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. ràspāljen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}jako potaknuti, razgorjeti, rasplamsati, razbuktati (o vatri, ognju, plamenu) 2. {{001f}}{{/c}}(se) pren. {{c=0}}a. {{001f}}naljutiti, pasti u vatru, razdražiti b. {{001f}}jako zagrijati, raspoložiti 3. {{001f}}{{/c}}(koga) {{c=0}}snažno udariti, lupiti svom snagom 4. {{001f}}{{/c}}(po čemu) {{c=0}}a. {{001f}}{{/c}}(+ potenc.) žarg. {{c=0}}početi brzo pucati, gađati iz vatrenog oružja b. {{001f}}brzo voziti {{/c}}[∼ 120 km/h] {{c=0}}c. {{001f}}pohlepno jesti, piti; početi brzo, živo raditi, govoriti, pjevati i sl.{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • raspaliti — raspáliti svrš. <prez. ràspālīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ràspāljen> DEFINICIJA 1. (se) jako potaknuti, razgorjeti, rasplamsati, razbuktati (o vatri, ognju, plamenu) 2. (se) pren. a. naljutiti, pasti u vatru, razdražiti b. jako zagrijati …   Hrvatski jezični portal

  • raspaljiv — raspàljiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se lako raspali, koji se može raspaliti ETIMOLOGIJA vidi raspaliti …   Hrvatski jezični portal

  • raspaljivati — raspaljívati (koga, se) nesvrš. <prez. raspàljujēm, pril. sad. raspàljujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. raspaliti ETIMOLOGIJA vidi raspaliti …   Hrvatski jezični portal

  • dúnuti — (dȕnuti) (koga, što) svrš. 〈prez. dȗnēm/dȕnēm, imp. dúni/dȕni, pril. pr. ūvši, prid. rad. dúnuo/dȕnuo〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}duhnuti{{/ref}} 2. {{001f}}razg. jako udariti, raspaliti koga, opaliti koga [∼ po leđima] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jàračiti — (koga, se) nesvrš. 〈prez. īm (se), pril. sad. čēći (se), gl. im. čēnje〉 reg. 1. {{001f}}(koga) pripremati, dresirati, trenirati (osobito konja za utrku) 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}raspaliti se, razjariti se, ražestiti se b. {{001f}}kočoperiti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nadòliti — (što) svrš. 〈prez. nȁdolijēm, pril. pr. īvši, prid. trp. nadoljèven〉 na dolivenu količinu doliti još koliko je potrebno [∼ ulje na vatru još više raspaliti već užarenu situaciju] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nàbrijati — (koga, se) svrš. 〈prez. nàbrijēm (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. nàbrijān〉 ekspr. raspaliti koga protiv drugoga, učiniti da postane kivan na koga/što, naoštriti na koga/što, {{c=1}}usp. {{ref}}nadrkati (2){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • plànuti — (∅) svrš. 〈prez. plȁnēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. plànuo〉 1. {{001f}}a. {{001f}}naglo se razgorjeti, raspaliti se; buknuti [planula je vatra] b. {{001f}}pren. zasvijetliti (se), zasijati, sinuti [planulo je sunce] c. {{001f}}pren. jako i naglo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • podjáriti — (koga, što) svrš. 〈prez. pòdjārīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòdjāren〉 1. {{001f}}raspaliti, ražariti, razbuktati vatru 2. {{001f}}pren. podbosti, izazivati, ljutiti (koga) [∼ strasti] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • potkúriti — svrš. 〈prez. pòtkūrīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòtkūren〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}odozdo zakuriti; potpaliti [∼ vatru] b. {{001f}}pren. raspaliti, razljutiti [∼ koga] 2. {{001f}}uvaliti u nepriliku; naškoditi, napakostiti [∼ komu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.