barúština
barúština ž {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}augm. {{c=0}}od bara, močvara, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}baretina{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}sredina u kojoj nema ideja ni plodnih događanja {{/c}}[intelektualna ∼]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • baruština — barúština ž DEFINICIJA 1. augm. od bara, močvara, usp. baretina 2. pren. sredina u kojoj nema ideja ni plodnih događanja [intelektualna baruština] ETIMOLOGIJA vidi bara …   Hrvatski jezični portal

  • barètina — ž augm. od bara; baruština …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȍčār — m 〈G mn mȍčārā〉 rij. 1. {{001f}}a. {{001f}}močvara b. {{001f}}baruština 2. {{001f}}vrlo vlažno vrijeme, opće stanje vrlo visoke vlage u zraku; mokrina, vlaga, vlažnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • baretina — barètina ž DEFINICIJA augm. od bara; baruština ETIMOLOGIJA vidi bara …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”