bȁskījski
bȁskījski pril. {{c=0}}kao Bask, na način Baska{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bȁskījskī — bȁskījsk|ī prid. koji se odnosi na pirenejsku pokrajinu Baskiju i na Baske (Baskijce) ∆ {{001f}}∼a kapa tamnomodra kapa bez šilta i oboda kakvu nose Baski; baskijska beretka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bèretka — ž 〈G mn tākā/ ī〉 1. {{001f}}okrugla plosnata kapa s »peteljkom« na vrhu, potječe iz grčko rimske antike, a u modu ulazi još poč. 19. st.; francuska kapa, bareta 2. {{001f}}vojna plosnata kapa čija boja obilježava pripadnost jedinici ili rodu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”