bȁčvār
bȁčvār m {{c=0}}onaj koji izrađuje bačve i druge drvene posude koje se izrađuju istom tehnikom (uglavnom nabijanjem obruča na duge){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”