ràčūn


ràčūn
ràčūn m 〈G račúna〉 {{c=0}}1. {{001f}}operacija (ili niz operacija) koja se odnosi na kombinacije brojeva ili na veličine {{/c}}[algebarski ∼; infinitezimalni ∼; diferencijalni ∼; integralni ∼; kamatni ∼] {{c=0}}2. {{001f}}tehnika rješavanja aritmetičkih problema; računanje 3. {{001f}}unaprijed promišljena sredstva za obavljanje nekog pothvata; proračun 4. {{001f}}stanje primitaka i izdataka, evidencija o dugovanjima i potraživanjima; obračun 5. {{001f}}sastavni dio naziva u knjigovodstvu i bankarskom poslovanju {{/c}}[tekući ∼; žiro ∼; bankovni ∼] {{c=0}}6. {{001f}}{{/c}}meton. {{c=0}}potvrda o kupnji s oznakom količine i cijene pojedinih artikala i ukupnim iznosom {{/c}}[izdati ∼] {{c=0}}7. {{001f}}novčani iznos utrošene robe i iskorištenih usluga {{/c}}[za čiste ∼e]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼ izjednačenja mat. {{c=0}}računanje najvjerojatnije vrijednosti pogreške i razdiobe ostalih vrijednosti pogrešaka oko nje; {{/c}}∼ vjerojatnosti mat. {{c=0}}aritmetički postupak kojim se nastoji izračunati stupanj vjerojatnosti nekih događaja
⃞ {{001f}}{{/c}}čist ∼ duga ljubav {{c=0}}jasni materijalni odnosi osiguravaju trajno prijateljstvo; {{/c}}imati (nemati) ∼a {{c=0}}raditi, poslovati tako da se isplati (ili ne isplati); {{/c}}imati ∼e (s kim), to su stari ∼i {{c=0}}imati, rješavati razmirice, rješavati nekadašnje razmirice; {{/c}}(on to radi i sl.) iz ∼a, s ∼om {{c=0}}(on to radi i sl.) misleći na svoj neposredni interes (ob. na zaradu); {{/c}}izravnati s kim ∼e {{c=0}}razriješiti sve probleme; {{/c}}napraviti ∼ {{c=0}}procijeniti troškove, odnos primitaka i izdataka i sl.; {{/c}}ne ide mu (im) to u ∼ {{c=0}}ne odgovara mu (im) to, nepovoljno je, nije od koristi; {{/c}}pokvariti kome ∼e {{c=0}}onemogućiti kome da ostvari svoje namjere, planove; {{/c}}polagati ∼e (kome) {{c=0}}obavještavati po dužnosti, moralnoj obavezi itd. koga o tome što se radi, kako se posluje ili živi {{/c}}[kad dolazim kući, i zašto, ne mislim nikome polagati ∼e]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}(u raznim vezama riječi) {{/c}}[ispostaviti ∼ (komu), podnijeti ∼ tražiti naplatu, namiriti platiti koliko račun iznosi]{{c=0}}; {{/c}}∼ bez krčmara {{c=0}}odluka ili zamisao bez onoga koga se tiče, ili koji zapravo odlučuje; {{/c}}raditi za svoj ∼ {{c=0}}raditi za sebe, za svoju korist, bez kompanjona, bez podjele odgovornosti, interesa i sl.; {{/c}}sjesti na ∼, {{c=1}}v. {{ref}}sjesti (3){{/ref}}{{/c}}{{c=0}}; {{/c}}voditi ∼a {{c=0}}(o kome, o čemu) voditi brigu, ne zaboraviti, imati na pameti; {{/c}}za čiste ∼e pov. pol. {{c=0}}traženje da se jasno postave ekonomski odnosi među republikama SFRJ, osobito u političkim događajima oko 1971. godine
{{/c}}✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • račun — ràčūn m <G račúna> DEFINICIJA 1. operacija (ili niz operacija) koja se odnosi na kombinacije brojeva ili na veličine [algebarski račun; infinitezimalni račun; diferencijalni račun; integralni račun; kamatni račun] 2. tehnika rješavanja… …   Hrvatski jezični portal

  • račún — 1 a m (ȗ) 1. skupek med seboj povezanih števil, znakov, s katerimi se po določenem postopku ugotavlja novo število: izračunati, rešiti, sestaviti račun; rezultat računa je pravilen / preveriti račun; v računu je napaka / pomožni račun // nav. mn …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • margin-račun — margin ràčūn (izg. màrđin margin račun) m DEFINICIJA ekon. račun na koji klijent polaže određeni postotak prodajne cijene, a ostatak podmiruje broker ETIMOLOGIJA engl. margin account: sporedni račun …   Hrvatski jezični portal

  • prȍračūn — m približni iznos primitaka i izdataka koji se predviđaju za određeno vrijeme ∆ {{001f}}državni ∼, {{c=1}}v. {{ref}}budžet{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • loro — lȍro m DEFINICIJA bank. oznaka za račun druge banke SINTAGMA loro račun bank. račun inozemne banke kod domaće banke ETIMOLOGIJA tal. loro (conto): njihov (račun) …   Hrvatski jezični portal

  • polágati — am nedov. (ȃ) 1. delati, da prihaja kaj a) z daljšo, širšo stranjo na podlago: mati je zaskrbljeno polagala dlan na otrokovo čelo; polagati otroka v zibel; polagati vreče po tleh; polagati in postavljati b) na podlago sploh: kadar je igral, kart …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • príti — prídem dov., prišèl prišlà prišlò tudi prišló, stil. príšel príšla (í) 1. premikajoč se v določeno smer začeti biti a) na določeni točki poti: ko je prišel do mostu, je počil strel; komaj je prišel skozi vrata, so ga že klicali nazaj / čoln je… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • sklépen — pna o prid. (ẹ̑) 1. nanašajoč se na sklep: sklepne kosti; sklepno tkivo / sklepni revmatizem 2. raba narašča končen, zaključen: sklepni verzi soneta / sklepni pogovori med delegacijama; sklepna prireditev, slovesnost / sklepni govor ◊ anat.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dı̏ferencijālnī — dı̏ferencijāln|ī prid. 1. {{001f}}mat. koji se odnosi na diferenciju; razlikovni [∼i račun, usp. račun] 2. {{001f}}koji se odnosi na diferencijal [∼i prijenos] ∆ {{001f}}∼a geometrija mat. dio geometrije koji geometrijske objekte, prvenstveno… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • obračun — ȍbračūn m DEFINICIJA 1. račun izvršen nakon nekog posla ili roka, konačni račun poslovanja [godišnji obračun] 2. sukob, razračunavanje ETIMOLOGIJA o (b) + v. račun …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.