bezosjećájnōst
bezosjećájnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}osobina onoga koji je bezosjećajan, koji nema smisla za tegobe drugoga, koji nema osjećaja za tuđe nevolje, koji nema samilosti; bešćutnost, bezdušnost{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bezosjećajnost — bezosjećájnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je bezosjećajan, koji nema smisla za tegobe drugoga, koji nema osjećaja za tuđe nevolje, koji nema samilosti; bešćutnost, bezdušnost ETIMOLOGIJA vidi bezosjećajan …   Hrvatski jezični portal

  • bèšćutnōst — ž osobina onoga koji je bešćutan; ravnodušnost, bezosjećajnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • moral — mòrāl m <G morála> DEFINICIJA 1. shvaćanje odnosa prema dobru i zlu u najširem smislu; ukupnost nepisanih društvenih načela, normi, ideala, običaja o ponašanju i odnosima među ljudima koji se nameću savjesti pojedinca i zajednice, u skladu… …   Hrvatski jezični portal

  • bešćutnost — bèšćutnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je bešćutan; ravnodušnost, bezosjećajnost ETIMOLOGIJA vidi bešćutan …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”