bezrázložan
bezrázložan prid. odr. -žnī〉 {{c=0}}koji nema razloga; nemotiviran, neosnovan {{/c}}[∼ napad na prolaznike]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bezrazložan — bezrázložan prid. <odr. žnī> DEFINICIJA koji nema razloga [bezrazložan napad na prolaznike]; nemotiviran, neosnovan ETIMOLOGIJA bez + v. razlog, razložan …   Hrvatski jezični portal

  • bezrazložno — bezrázložno pril. DEFINICIJA bez razloga, na bezrazložan način ETIMOLOGIJA vidi bezrazložan …   Hrvatski jezični portal

  • besprédmetan — besprédmet|an prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}koji nema razloga da postoji, da se oblikuje; bezrazložan [∼an posao] 2. {{001f}}koji nije u predmetu govora; promašen, deplasiran, neosnovan, neutemeljen [svaka riječ je ∼na] 3. {{001f}}koji nema… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bezrázložno — pril. bez razloga, na bezrazložan način …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ksenofòbija — ž 1. {{001f}}jaka odbojnost, mržnja prema strancima, svemu što je inozemno, tuđe; ksenomizija, opr. ksenofilija 2. {{001f}}psih. bezrazložan i pretjeran strah od tuđinaca i tuđega …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nesvrhòvit — prid. 〈odr. ī〉 koji nije svrhovit, koji nema svrhe; bezrazložan, nesvrsishodan, opr. svrhovit …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neòprāvdan — prid. 〈odr. ī〉 koji nije opravdan; neosnovan, bezrazložan, opr. opravdan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅosnovān — prid. 〈odr. ī〉 koji nema osnove, koji se ne zasniva ni na čemu; bezrazložan, neutemeljen [∼a sumnja] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pànika — ž 〈D L ici〉 iznenadan i nekontroliran strah, najčešće bezrazložan, uzbuna koja zahvaća pojedinca i mnoštvo, izbezumljenost od straha; uznemirenost, pometenost ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bezrazložnost — bezrázložnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je bezrazložno ETIMOLOGIJA vidi bezrazložan …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”