saharídi


saharídi
saharídi m mn 〈N sahàrīd, G saharída〉 kem. {{c=0}}skupina u vodi topljivih ugljikohidrata; šećeri{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • saharidi — saharídi m mn <N sahàrīd, G saharída> DEFINICIJA kem. skupina u vodi topljivih ugljikohidrata; šećeri ETIMOLOGIJA vidi saharin …   Hrvatski jezični portal

  • monosaharidi — monosaharídi m mn <N monosahàrīd, G monosaharída> DEFINICIJA kem. najjednostavniji šećeri koji se ne mogu razložiti na manje šećerne jedinice, nastaju hidrolitičkim razlaganjem polisaharida i disaharida; monoze ETIMOLOGIJA mono + v. saharin …   Hrvatski jezični portal

  • polisaharidi — polisaharídi m mn <N polisahàrīd> DEFINICIJA kem. ugljikohidrati s molekulama sastavljenim od mnoštva molekula monosaharida: celuloza, škrob, glikogen, inzulin, hitin ETIMOLOGIJA poli + v. saharin, saharidi …   Hrvatski jezični portal

  • disaharidi — disaharídi m mn <N disahàrīd, G disaharída> DEFINICIJA kem. šećeri sastavljeni od dvije molekule monosaharida uz eliminaciju jedne molekule vode (saharoza, laktoza, maltoza) ETIMOLOGIJA di 2 + v. saharin, saharidi …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.