bȅskrīlci
bȅskrīlci m mn 〈N beskrílac, G -lca, G mn -lācā〉 zool. {{c=0}}podrazred kukaca bez krila (Apterygota){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”