bȅsprāvan
bȅsprāv|an prid. odr. -vnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji je protivan pravu, koji nema pravne osnove; nezakonit 2. {{001f}}koji je lišen pravne zaštite {{/c}}[∼an položaj]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼na gradnja {{c=0}}gradnja bez potrebne građevinske dozvole{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”