bȅsprāvnōst
bȅsprāvnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉, {{c=1}}v. {{ref}}bespravlje (2){{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”