bȅzizražājan
bȅzizražājan prid. odr. -jnī〉 {{c=0}}koji ne pokazuje osjećaje i misli, kojemu se na licu ne vide nikakve odlike; tup, prazan, bezizrazan{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”