bȅzjāk
bȅzjāk m 〈V -āče, N mn -āci〉 {{c=0}}1. {{001f}}priglup čovjek 2. {{001f}}onaj koji je neotesan; prostak 3. {{001f}}{{/c}}(Bezjak) arh. podr. {{c=0}}nadimak kojim a. {{001f}}susjedi čakavci i štokavci nazivaju kajkavce b. {{001f}}kajkavci preko Kupe nazivaju kajkavce između Kupe i Mure{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”