bȅzjāk


bȅzjāk
bȅzjāk m 〈V -āče, N mn -āci〉 {{c=0}}1. {{001f}}priglup čovjek 2. {{001f}}onaj koji je neotesan; prostak 3. {{001f}}{{/c}}(Bezjak) arh. podr. {{c=0}}nadimak kojim a. {{001f}}susjedi čakavci i štokavci nazivaju kajkavce b. {{001f}}kajkavci preko Kupe nazivaju kajkavce između Kupe i Mure{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bȍžjāk — m 〈V āče, N mn āci〉 1. {{001f}}arh., {{c=1}}v. {{ref}}templar{{/ref}} 2. {{001f}}razg. siromah, jadnik, nevoljnik, ubogar 3. {{001f}}pupavac …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • glȍžjāk — m 〈N mn glȍžjāci〉 glogov čestar …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȍzjāk — m bot., {{c=1}}v. {{ref}}ljutika{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȕžjāk — m 〈V āčē, N mn āci〉 1. {{001f}}životinja muškog spola 2. {{001f}}stalna imenica u analitičkom obilježavanju muškoga spola [∼ jarebice, ženka jastreba], opr. ženka za ženski spol …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.