sklȅk


sklȅk
sklȅk m 〈N mn sklèkovi〉 sport {{c=0}}spuštanje trupa iz ležećeg, klečećeg ili stojećeg stava grčenjem ruku u zglobu{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Apartmany Na Skle Malovane — (Liptovská Kokava,Словакия) Категория отеля: Адрес: Liptovska Kokava 131 …   Каталог отелей

  • sklėsti — sklė̃sti, sklẽčia (sklė̃džia), sklė̃tė (sklė̃stė, sklė̃dė) Š 1. tr. Rtr skleisti, klėsti. | refl.: Kariuomenė sklẽčiasi BŽ467. 2. intr. plačiai augti, keroti, skėstis: O apyn, apyneli, žalysis pūraineli, tu aukštai lipi ir plačiai sklėdi KlpD28 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sklesčiai — sklẽsčiai sm. pl. (2) 1. žr. sklastai 1: Išima sūrį iš sklẽsčių Užv. Sklẽsčiai sūriuo slėgti Grd. | Vašką spaudžiant, sklẽsčių reikia Up. 2. prietaisas sustabdyti iškastruoto arklio kraujui, kleščiai: Nuimk arkliui sklesčiùs Užv. Vargšas tas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sklepentuoti — sklèpentuoti, uoja, avo intr. šnek. 1. NdŽ, Lkč sunkiai, linguojant į šonus eiti, vilktis: Kur jis dabar nakties laiku sklèpentuoja?! Žvr. Prastas kelias – sklèpentuoji, sklèpentuoji, o vis ant vietos Snt. 2. sunkiai, pamažu suktis: Ką čia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Sklerometer — Skle|ro|me|ter 〈n. 13〉 Gerät zur Bestimmung der Härte von Kristallen [<grch. skleros „hart, trocken“ + metron „Maß“] * * * Skle|ro|me|ter [↑ Skler u. ↑ meter], das; s, : Gerät zur Messung der Kristallhärte (↑ Härte, 2) durch Ritzen mit Stahl… …   Universal-Lexikon

  • skledinas — sklẽdinas, à adj. (3b) žr. sklidinas 1: Kam pripylei sklẽdiną stiklinę? Ds. Sklẽdinas kaip akis Sdk. Gali šokt viršun (išbėgti iš puodo), jeigu sklẽdinas Ob. skledinaĩ adv.: Skledinaĩ pripyliau puodelį kovos Ds. Kam teip skledinaĩ pili?!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sklest — sklèst interj. 1. skėstelėjimui sparnais nusakyti: Sklest sklest kilnodamas sparnus styplio[ja] balandis J. 2. klest (atsisėdimui nusakyti): Sklèst sklèst susėdo, nė man vietos nepaliko Srv. 3. užsklendimui žymėti: Sklèst užsklendė duris Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Sklerotiker — Skle|ro|ti|ker 〈m. 3〉 jmd., der an Sklerose erkrankt ist * * * Skle|ro|ti|ker, der; s, (Med.): jmd., der an Sklerose erkrankt ist. * * * Skle|ro|ti|ker, der; s, (Med.): jmd., der an Sklerose erkrankt ist …   Universal-Lexikon

  • sklerotisch — skle|ro|tisch 〈Adj.〉 an Sklerose erkrankt, auf Sklerose beruhend * * * skle|ro|tisch <Adj.> (Med.): 1. die Sklerose betreffend, von ihr herrührend: e Prozesse. 2. an Sklerose leidend. * * * skle|ro|tisch <Adj.> (Med.): 1. die Sklerose …   Universal-Lexikon

  • sklepti — ×sklèpti, sklẽpia, sklė̃pė tr.; N, [K] skliausti, skliautuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.