sklápati


sklápati
sklápati (što) nesvrš. prez. sklȃpām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}sklopiti{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • sklapati — sklápati (što) nesvrš. <prez. sklȃpām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. sklopiti ETIMOLOGIJA vidi sklop …   Hrvatski jezični portal

  • brȁtimiti se — nesvrš. 〈prez. īm se, pril. sad. mēći se, gl. im. mljēnje〉 1. {{001f}}sklapati pobratimstvo, bratiti se 2. {{001f}}meton. sklapati čvrsto prijateljstvo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bratimiti — brȁtimiti se nesvrš. <prez. īm se, pril. sad. mēći se, gl. im. mljēnje> DEFINICIJA 1. sklapati pobratimstvo; bratiti se 2. meton. sklapati čvrsto prijateljstvo ETIMOLOGIJA vidi brat …   Hrvatski jezični portal

  • angažírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. angàžīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga, što) primiti/primati, uzeti/uzimati u posao ili službu po ugovoru, sklopiti/sklapati angažman, zadobiti koga za što, pokrenuti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kompilírati — (što) dv. 〈prez. kompìlīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}sastaviti/sastavljati cjelinu (književno djelo, popis i sl.) od dijelova iz raznih izvora; sklopiti/sklapati, složiti/slagati, (po)pabirčiti; paljetkovati 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȍcijālan — sȍcijāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji živi u zajednicama ili skupinama i nastoji se u njima obzirno i prikladno ponašati 2. {{001f}}koji pripada ili koji se odnosi na život i međusobne odnose ljudi u društvu [∼na bijeda; ∼ni dijalog; ∼na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • socijalan — sȍcijālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji živi u zajednicama ili skupinama i nastoji se u njima obzirno i prikladno ponašati 2. koji pripada ili koji se odnosi na život i međusobne odnose ljudi u društvu [socijalna bijeda; socijalni… …   Hrvatski jezični portal

  • naklapati — naklápati (o čemu) nesvrš. <prez. nàklāpām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA pejor. raspredati, pripovijedati o mogućim ishodima, razvoju neke situacije bez mnogo informacija ETIMOLOGIJA na + v. sklop, sklapati …   Hrvatski jezični portal

  • nesklapan — nȅsklāpan prid. <odr. pnī> DEFINICIJA neskladan, stilski loš [nesklapan izraz] ETIMOLOGIJA ne + v. sklop, sklapati …   Hrvatski jezični portal

  • kompilirati — kompilírati (što) dv. <prez. kompìlīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. sastaviti/sastavljati cjelinu (književno djelo, popis i sl.) od dijelova iz raznih izvora; paljetkovati, (po)pabirčiti, sklopiti/sklapati …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.