biciklìzam
biciklìzam m 〈G -zma〉 sport {{c=0}}grana sporta, brzinska natjecanja na raznim tipovima bicikla; biciklistika{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • biciklizam — biciklìzam m <G zma> DEFINICIJA v. biciklistika ETIMOLOGIJA vidi bicikl …   Hrvatski jezični portal

  • biciklìstika — ž 〈D L ici〉 1. {{001f}}sport, {{c=1}}v. {{ref}}biciklizam{{/ref}} 2. {{001f}}rekreativna vožnja bicikla …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • biciklìstičkī — biciklìstičk|ī prid. koji se odnosi na biciklizam i bicikliste ∆ {{001f}}∼a grba med. sport karakteristično sportsko oštećenje: pojava kifotičnog držanja s vrhom kifotičnog zavoja najčešće u području desetog torakalnog kralješka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • biciklistika — biciklìstika ž <D L ici> DEFINICIJA 1. sport grana sporta, brzinska natjecanja na raznim tipovima bicikla; biciklizam 2. rekreativna vožnja bicikla ETIMOLOGIJA vidi bicikl …   Hrvatski jezični portal

  • biciklistički — biciklìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na biciklizam i bicikliste SINTAGMA biciklistička grba med. sport karakteristično sportsko oštećenje: pojava kifotičnog držanja s vrhom kifotičnog zavoja najčešće u području desetog torakalnog… …   Hrvatski jezični portal

  • ciklički — cìkličkī prid. DEFINICIJA koji se ponavlja kao u krugu u određenim razmacima SINTAGMA ciklička grupa mat. grupa čiji se svi elementi mogu izraziti pomoću jednog elementa (izvodnice) primjenom binarne operacije u toj grupi; ciklički deficit ekon.… …   Hrvatski jezični portal

  • -cikl — cikl, cikličan, ciklički, ciklizam DEFINICIJA kao drugi dio riječi znači krug, kruženje, kružan [bicikl; monociklički; biciklizam] ETIMOLOGIJA grč. kýklos: krug …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”