skrı̏pta


skrı̏pta
skrı̏pt|a sr mn 〈G -pātā, D L -ptama〉 {{c=0}}1. {{001f}}predavanja profesora za potrebe studenata i pripremanje ispita umnožena ciklostilom, šapirografom ili kompjuterskim ispisom {{/c}}[ova ∼a; u ∼ima] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}inform. {{c=0}}datoteka koja sadrži programske naredbe i koja se rabi za automatiziranje često izvođenih nizova naredbi ili radnji (npr. za pristupanje internetu); naredbena datoteka, programski dodatak
{{/c}}✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.