bijêdan
bijêd|an prid. odr. -dnī, komp. bjèdnijī〉 {{c=0}}1. {{001f}}kojem nedostaje novca ili sredstava za život; siromašan 2. {{001f}}kojem manjka svojstava ili stvari {{/c}}[∼an duhom] {{c=0}}3. {{001f}}a. {{001f}}koji je lošiji od očekivanoga {{/c}}[∼an ručak; ∼na vidljivost] {{c=0}}b. {{001f}}koji je manje vrijedan; inferioran {{/c}}[∼an plasman na državnom prvenstvu] {{c=0}}c. {{001f}}koji je žalostan; tužan {{/c}}[vidi ga kako je ∼an; ∼na mu majka] {{c=0}}4. {{001f}}koji je moralno upitan ili neprihvatljiv; jadan, slab
⃞ {{001f}}{{/c}}∼an razlog {{c=0}}nikakav, loš razlog; slaba isprika{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bijedan — bijȇdan prid. <odr. dnī, komp. bjèdnijī> DEFINICIJA 1. kojem nedostaje novca ili sredstava za život; siromašan 2. kojem manjka svojstava ili stvari [bijedan duhom] 3. a. koji je lošiji od očekivanoga [bijedan ručak; bijedna vidljivost] b.… …   Hrvatski jezični portal

  • Ять в дореволюционной русской орфографии — Правила употребления буквы Ѣ на конец XIX начало XX века Содержание 1 Ѣ в окончаниях, суффиксах и на конце служебных слов 1.1 Ѣ на м …   Википедия

  • Ять в дореформенной русской орфографии — Правила употребления буквы Ѣ на конец XIX начало XX века Содержание 1 ѣ в окончаниях, суффиксах и на конце служебных слов …   Википедия

  • drȍnjast — prid. 〈odr. ī〉 koji je u dronjama; bijedan, jadan, dronjkast, odrpan, otrcan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jȁdan — prid. 〈odr. dnī, komp. jàdnijī〉 1. {{001f}}koji je u teškom stanju; bijedan, nesretan, sirot (jadan čovjek), jadovan, jadnovit 2. {{001f}}koji izaziva prezir [∼ pokušaj dezavuiranja predsjednikove osobe]; ništavan, beznačajan ⃞ {{001f}}∼ ne bio… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kreatúra — ž pejor. 1. {{001f}}jadno, ružno stvorenje, bijedan stvor 2. {{001f}}onaj kojega su izmislili, doveli do čega za što nije sposoban ni dorastao; eksponent, marioneta [kraljeva ∼; šefova ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȕkāvan — kȕkāv|an prid. 〈odr. vnī〉 koji je ubog; jadan, bijedan, slab, beznačajan [radi za ∼ne pare; sav sam ∼an; »∼ni svijete! ∼ni ljudi, glupi i jadni, što ne bjeste – gladni« J. Polić Kamov] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȕkāvno — pril. na kukavan način, na bijedan način, na jadan način; jadno, bijedno [ponijeti se ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mìzērija — ž 1. {{001f}}stanje krajnjeg siromaštva; bijeda, uboštvo 2. {{001f}}bijedan karakter; ništarija, nesreća, jad [ti si obična ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mı̏zēran — mı̏zēr|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}bijedan, jadan, ubog, mizerabilan [∼na plaća] 2. {{001f}}beskarakteran, ništavan [∼no ponašanje] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”