bijêdnīk
bijêdnīk m 〈V -īče, N mn -īci〉 {{c=0}}1. {{001f}}onaj koji živi u bijedi 2. {{001f}}nesretnik dostojan sažaljenja; jadnik 3. {{001f}}onaj koji je mizerna karaktera, moralno nizak, nečastan; nitkov {{/c}}[Vi ste pravi ∼!]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bijednik — bijȇdnīk m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA 1. onaj koji živi u bijedi 2. nesretnik dostojan sažaljenja; jadnik 3. onaj koji je mizerna karaktera, moralno nizak, nečastan; nitkov [Vi ste pravi bijednik!] ETIMOLOGIJA vidi bijeda …   Hrvatski jezični portal

  • Lȁzār — m muško osobno ime biblijskoga podrijetla [»Balada o ∼u« D. Cesarić] ∆ {{001f}}ubogi ∼ bibl. razg. jadnik, bijednik ✧ {{001f}}lat. ← grč. ← hebr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • drónjak — m 〈G njka, N mn njci, G drônjākā〉 1. {{001f}}rita, prnja, krpa 2. {{001f}}pren. moralni bijednik; ništarija, jadnik, krpa 3. {{001f}}〈mn〉 jaja razmućena s brašnom zakuhana u juhi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • góvno — góv|no sr 〈N mn gôvna, G gȍvānā〉 vulg. izmet, izmetina ⃞ {{001f}}∼no jedno! ti si nitko i ništa; (to je, on je itd.) ∼nu brat (m i ž spol) pejor. onaj koji malo vrijedi kao karakter, beznačajnik, onaj koji će se ponijeti kao govno, mizerija,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • krîvda — krîvd|a ž 〈G mn ā/ ī〉 nepravda [»Vjekove je bijednik nijemi podnosio ∼u slijepo...« S. S. Kranjčević] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȕkavac — kȕkavac1 m 〈G āvca, V āvče, N mn āvci〉 onaj koji svojim stanjem izaziva žaljenje; bijednik, kukavelj kȕkavac2 m 〈G āvca, V āvče, N mn āvci〉 bot. biljka (Cyperus longus) iz porodice šiljevki (Cyperaceae); peronica …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pàuper — m publ. sociol. siromah, bijednik, ubogar ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • r̀đa — (hr̀đa) ž 〈D L (h)r̀đi, A (h)r̀đu, V (h)ȑđo〉 1. {{001f}}(hrđa) ono što nastaje korozijom željeza, prevlaka na željezu koja nastaje djelovanjem kisika, vodene pare i soli 2. {{001f}}a. {{001f}}biol. nametnička biljna gljivica iz roda Uredineae b …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • siròmāh — m 〈G siromáha, N mn siromási〉 1. {{001f}}ubog, siromašan čovjek; bijednik, opr. bogataš 2. {{001f}}pren. onaj koji je za žaljenje, koji izaziva sažaljenje; jadnik ⃞ {{001f}}∼ duhom 1. {{001f}}razg. koji je ograničenih umnih sposobnosti 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • siròta — ž 1. {{001f}}dijete koje je ostalo bez oba roditelja; siroče 2. {{001f}}jadnik, bijednik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”