slȍbodan


slȍbodan
slȍbod|an prid. odr. -dnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji nije ničiji rob, koji nije u vlasti drugih osoba ili institucija, koji nije u zatvoru; koji uživa sve osobne, političke i socijalne slobode {{/c}}[∼an čovjek] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}pol. {{c=0}}koji nije pod kontrolom druge države ili ideologije {{/c}}[∼na zemlja; ∼an svijet]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}demokratski 3. {{001f}}koji živi u svom prirodnom okolišu, bez kontrole, na slobodi {{/c}}[∼na životinja] {{c=0}}4. {{001f}}kojeg ništa ne sprečava u djelovanju, koji nije ničim vezan, bez obveza {{/c}}[∼an čovjek neoženjen čovjek] {{c=0}}5. {{001f}}koji nije učvršćen, vezan, koji se nesmetano pokreće {{/c}}[∼an dio stroja; ∼ni atom vodika] {{c=0}}6. {{001f}}koji je dopušten {{/c}}[imate ∼an prolaz] {{c=0}}7. {{001f}}koji je besplatan {{/c}}[ulaz ∼an] {{c=0}}8. {{001f}}na kojem nema zapreka {{/c}}[put do Splita je ∼an] {{c=0}}9. {{001f}}koji je nepristojan {{/c}}[∼no ponašanje]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}neodmjeren
∆ {{001f}}{{/c}}∼an dan {{c=0}}neradni dan; {{/c}}∼an prijevod {{c=0}}prijevod koji ne prati original doslovno; {{/c}}∼na luka trg. {{c=0}}luka u kojoj se obavlja trgovina stranom robom bez plaćanja carina i drugih pristojbi; {{/c}}∼na plovidba pom. {{c=0}}plovidba koja nije unaprijed utvrđena, {{/c}}opr. linijska plovidba{{c=0}}; {{/c}}∼na profesija {{c=0}}djelatnost ili zanimanje koje se obavlja izvan radne organizacije slobodnim radom; {{/c}}∼na trgovina ekon. {{c=0}}razmjena dobara s inozemstvom bez zakonskih ograničenja (plaćanja carine, posebnih nameta, ograničenja izvoza ili uvoza i dr.); {{/c}}∼na volja fil. {{c=0}}čovjekovo svojstvo kojim odlučuje o alternativama izbora na temelju svoje razumske spoznaje; {{/c}}∼na zona ekon. {{c=0}}dio područja sa svim pripadajućim uređajima koji je stavljen izvan carinskog režima teritorijalne države; {{/c}}∼ni pad fiz. {{c=0}}gibanje tijela pod djelovanjem sile teže; {{/c}}∼ni stil sport {{c=0}}način plivanja, kraul; {{/c}}∼ni zidari, {{c=1}}v. {{ref}}masonerija{{/ref}}{{/c}}{{c=0}}; {{/c}}∼no vrijeme {{c=0}}vrijeme u kojem se ne radi, nego služi zabavi, provodu, odmoru ili osobnim interesima; dokolica{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Slobodan Milošević — «Milošević» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Milošević. Slobodan Milošević Слободан Милошевић …   Wikipedia Español


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.