biològija
biològija ž {{c=0}}1. {{001f}}znanost koja proučava zakonitosti nastanka, postojanja i održanja bića i žive prirode; skupna znanost o svemu živom, koja se preklapa i nadopunjuje s drugim prirodnim znanostima (anatomija, histologija, citologija, fiziologija, botanika, zoologija itd.) 2. {{001f}}a. {{001f}}biljke i životinje nekog područja b. {{001f}}način postojanja i održavanja života čovjeka {{/c}}[∼ čovjeka]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • biologija — biològija ž DEFINICIJA 1. znanost koja proučava zakonitosti nastanka, postojanja i održanja bića i žive prirode, skupna znanost o svemu živom 2. a. biljke i životinje nekog područja b. način postojanja i održavanja života čovjeka [biologija… …   Hrvatski jezični portal

  • biologija — biològija dkt. Aprãšomoji, eksperimeñtinė biològija …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • biologija — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Mokslas, tiriantis bendruosius gyvybės reiškinius, specifinius dėsnius, gyvybės kilmę, raidą ir įvairovę Žemėje, įvairių organizmų sandarą ir funkcijas, tarpusavio sąveiką ir ryšius su… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • biologija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Mokslas, tiriantis gyvybę – jos esmę, atsiradimą, vystymąsi. kilmė gr. bios – gyvybė + logos – mokslas atitikmenys: angl. biology vok. Biologie, f rus. биология …   Sporto terminų žodynas

  • biologija — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Gyvosios gamtos mokslai. atitikmenys: angl. biology rus. биология …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • biologíja — e ž (ȋ) veda o življenju organizmov: razvoj biologije; molekularna biologija; biologija človeka, morja / profesor biologije …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • biologija — biològija sf. (1) DŽ mokslas apie gyvųjų būtybių raidą, sandarą, funkcijas, savitarpio santykius ir jų ryšius su išorine aplinka …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • molekulinė biologija — statusas T sritis chemija apibrėžtis Mokslas, tiriantis molekulinio lygio procesus gyvuosiuose organizmuose. atitikmenys: angl. molecular biology rus. молекулярная биология …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • miško biologija — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Mokslas, tiriantis miškų biologinių kompleksų struktūrą, ekologines ypatybes, geografiją ir sistematiką. atitikmenys: angl. hylobiology vok. Hylobiologie, f rus. гилобиология, f …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • jūrų biologija — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Mokslas, tiriantis jūrose gyvenančius mikroorganizmus, florą, fauną, jūros vystymosi raidą, įvairovę, taršos poveikį. atitikmenys: angl. marine biology vok. Meeresbiologie, f rus. морская… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”