biròkratskī


biròkratskī
biròkratsk|ī prid. {{c=0}}koji se odnosi na birokrate, birokraciju i birokratizam
∆ {{001f}}{{/c}}∼a struktura {{c=0}}zajednički naziv za sve tradicionalne organizacijske strukture, kao npr. funkcionalna i divizijska, sa svim njihovim podvrstama{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • biròkratski — pril. kao birokrat, na način birokrata …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • birokratski — biròkratski pril. DEFINICIJA kao birokrat, na način birokrata ETIMOLOGIJA vidi birokracija …   Hrvatski jezični portal

  • birokratski — biròkratskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na birokrate, birokraciju i birokratizam SINTAGMA birokratska organizacija admin. oblik organizacije koji je kao idealni tip formulirao M. Weber; obilježja su joj specijalizirana podjela rada, jasna… …   Hrvatski jezični portal

  • birokrátski — a o prid. (ȃ) nav. slabš. nanašajoč se na birokrate ali birokracijo: državni birokratski aparat; birokratski odnosi v podjetjih; privilegirana birokratska kasta; birokratska miselnost; razraščanje birokratskih tendenc; birokratsko poseganje v… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • politobirokràcija — ž birokratski sloj političke klase (kaste) u društvu, politička birokracija, birokracija kao činovnički sloj koji se bavi administriranjem i donosi odluke; proizvod političke klase i njezinih želja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • politobirokracija — politobirokràcija ž DEFINICIJA birokratski sloj političke klase (kaste) u društvu, politička birokracija, birokracija kao činovnički sloj koji se bavi administriranjem i donosi odluke; proizvod političke klase i njezinih želja ETIMOLOGIJA v.… …   Hrvatski jezični portal

  • avtomatízem — zma m (ȋ) stanje ali pojav, ki nastane sam od sebe, po lastnih zakonih: uvesti ekonomski avtomatizem / nav. slabš. obsojati liberalizem in avtomatizem v gospodarstvu; birokratski avtomatizem upravljanja // psih. dejanje, ravnanje brez… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • birokrátičen — čna o prid. (á) birokratski: birokratični predpisi; birokratičen uradnik …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • brezdúšnež — a m (ȗ) brezdušen človek: bil je na glasu kot birokratski diktator in brezdušnež …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • deformácija — e ž (á) sprememba naravne, pravilne oblike česa; skazitev, iznakaženje: neprimerni čevlji povzročijo večkrat deformacijo stopal; s telesno kulturo preprečevati telesne deformacije / boj proti birokratski deformaciji ekonomskega razvoja; moralna… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.