spahìluk


spahìluk
spahìluk m 〈N mn -uci〉 pov. {{c=0}}feudalni posjed, leno, koji je spahija dobivao dekretom od sultana i nad kojim je imao pravo ubiranja svog dijela uroda sa zemlje (ob. se zemlja nije smatrala njegovim vlasništvom, za razliku od čitluka){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • spahiluk — spahìluk m <N mn uci> DEFINICIJA pov. feudalni posjed, leno, koji je spahija dobivao dekretom od sultana i nad kojim je imao pravo ubiranja svog dijela uroda sa zemlje (ob. se zemlja nije smatrala njegovim vlasništvom, za razliku od… …   Hrvatski jezični portal

  • ziamet — ziámet (zijámet) m DEFINICIJA reg. pov. veliki posjed (spahiluk) u Osmanskom Carstvu, koji donosi više od 20.000 akči godišnjeg prihoda (više od timara) ETIMOLOGIJA tur. ← arap. zäāmä …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.