bjelòputan
bjelòputan {{c=0}}({{/c}}bjȅloputan{{c=0}}){{/c}} prid. odr. -tnī〉 {{c=0}}koji ima svijetlu, bijelu put; bjelokožan{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bjeloputan — bjelòputan (bjȅloputan) prid. <odr. tnī> DEFINICIJA koji ima svijetlu, bijelu put; bjelokožan ETIMOLOGIJA v. bijel + v. put (2) …   Hrvatski jezični portal

  • bjelòlik — prid. 〈odr. ī〉 ekspr. jez. knjiž. koji ima nježnu bijelu put lica, bjeloputan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bjelolik — bjelòlik prid. <odr. ī> DEFINICIJA ekspr. jez. knjiž. koji ima nježnu bijelu put lica, bjeloputan ETIMOLOGIJA v. bijel + v. lik …   Hrvatski jezični portal

  • bjeloputnost — bjelòputnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je bjeloput ETIMOLOGIJA vidi bjeloputan …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”