bjȅlūšan
bjȅlūšan prid. odr. -šnī〉 hip. {{c=0}}koji je svijetle puti i kose (ob. o djeci, dječacima i djevojčicama); bjeluškast{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”