blagostánje
blagostánje sr {{c=0}}obilje materijalnih dobara, bogatstvo, život u obilju, izobilje, {{/c}}opr. oskudica

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • blagostanje — blagostánje sr DEFINICIJA obilje materijalnih dobara, bogatstvo, život u obilju, izobilje, opr. oskudica ETIMOLOGIJA v. blag + v. stanje …   Hrvatski jezični portal

  • blagostánje — a s (ȃ) obilje materialnih dobrin: doseči večje blagostanje; truditi se za blagostanje prebivalstva; živeti v sreči in blagostanju / zastar. dušno in telesno blagostanje blaginja, blagor …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • bȁš — pril. čest. 1. {{001f}}za pojačavanje, isticanje neke riječi, izraza ili rečenice; ništa manje, upravo [∼ svatko; ama ∼; i to ∼ toliko; ∼ ti hvala; ∼ to ne želim] 2. {{001f}}za iskazivanje istovremenosti; upravo, uprav, taman [∼ sam kupio; eno ∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • boljítak — boljít|ak (∅) m 〈G tka, N mn íci, G bòljītākā〉 1. {{001f}}ono što ide nabolje, poboljšanje; napredak [došlo je do ∼ka] 2. {{001f}}arh. obilje, blagostanje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bònluk — (bòluk) m 〈N mn uci〉 reg. ekspr. stanje onoga koji posjeduje više nego što mu je potrebno; bogatstvo, obilje, blagostanje [sva ta obijest, to je od ∼a], opr. fukarluk ✧ {{001f}}tur …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dr̀žava — ž pol. političko pravna, međunarodno priznata upravna organizacija s punim ili ograničenim suverenitetom, s različitim oblicima vladavine i uređenja ∆ {{001f}}∼ blagostanja ekon. država koja svojom ekonomskom politikom nastoji osigurati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mlijéko — mlijék|o sr 1. {{001f}}fiziol. hranjiva bijela neprozirna tekućina slatkasta okusa koju luče mliječne žlijezde, hrana dojenčadi i mladunčadi sisavaca [majčino ∼o; kozje ∼o; kravlje ∼o] 2. {{001f}}bot. bijeli sok nekih biljaka, tekućina u plodu i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mêd — m 〈G mȅda〉 1. {{001f}}pčel. sladak gust sok što ga pčele tvore od nektara koji skupljaju na cvjetovima [bagremov ∼; livadski ∼; ∼ od maslačka, (maslačkov ∼); šumski ∼] 2. {{001f}}pren. slast, ugoda ⃞ {{001f}}(imati) kao ciganka ∼a imati previše… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • némati — nesvrš. 〈prez. nêmām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što, koga, čega) ne imati, ne posjedovati, ne biti vlasnik, ne raspolagati čime, ne moći doći do čega [∼ kuću/kuće a. ne posjedovati kuću kao nekretninu i vrijednost b. biti bez… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prosperìtēt — m 〈G prosperitéta〉 vrijeme povoljnih privrednih i društvenih okolnosti, stanje kada se ostvaruje blagostanje i napredak [materijalni ∼; duhovni ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”