strijéljati


strijéljati
strijéljati dv. prez. strijêljām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(∅) {{c=0}}a. {{001f}}odapinjati strijelu iz luka, gađati strijelom b. {{001f}}pucati 2. {{001f}}{{/c}}(koga) {{c=0}}izvršiti smrtnu kaznu iz vatrenog oružja; pogubiti
⃞ {{001f}}{{/c}}∼ koga očima {{c=0}}nekoga oštro gledati, ne prikrivati odbojnost prema komu{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • strijeljati — strijéljati dv. <prez. strijȇljām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (Ø) a. odapinjati strijelu iz luka, gađati strijelom b. pucati 2. (koga) izvršiti smrtnu kaznu iz vatrenog oružja; pogubiti FRAZEOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • decimírati — decimíra|ti dv. 〈prez. decìmīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. decìmīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}pov. kazniti smrću svakog desetog vojnika (disciplinska mjera u rimskoj vojsci) 2. {{001f}}pogubiti ili strijeljati svakog desetog; …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dèsetkovati — (koga, što) dv. 〈prez. kujēm, pril. sad. kujūći, pril. pr. āvši, prid. trp. dèsetkōvān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}ubiti/ubijati ili strijeljati svakog desetog 2. {{001f}}pren. nanijeti/nanositi teške gubitke u ljudstvu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zîd — m 〈N mn zı̏dovi, G zı̏dōvā/zidóvā ekspr.〉 1. {{001f}}uspravni dio zgrade na kojem leži krovište ili koji pregrađuje unutrašnji prostor [potporni ∼; slijepi ∼ (zid bez prozora)] 2. {{001f}}zidana ograda (od kamena, opeke) 3. {{001f}}pren. a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • samostrijel — sȁmostrijēl (sȁmostrēl) m DEFINICIJA 1. pov. vojn. starinsko oružje kod kojega se strijela odapinje s kundaka 2. sport suvremena streljačka disciplina gađanja tim oružjem ETIMOLOGIJA samo + v. strijela, strijeljati …   Hrvatski jezični portal

  • postrijeljati — postrijéljati (koga) svrš. <prez. pòstrijēljām, pril. pr. āvši, prid. trp. pòstrijeljān> DEFINICIJA ubiti sve strijeljanjem ETIMOLOGIJA po + v. strijela, strijeljati …   Hrvatski jezični portal

  • zid — zȋd m <N mn zȉdovi, G zȉdōvā/zidóvā ekspr.> DEFINICIJA 1. uspravni dio zgrade na kojem leži krovište ili koji pregrađuje unutrašnji prostor [potporni zid; slijepi zid (zid bez prozora)] 2. zidana ograda (od kamena, opeke) 3. pren. a.… …   Hrvatski jezični portal

  • desetkovati — dèsetkovati (koga, što) dv. <prez. kujēm, pril. sad. kujūći, pril. pr. āvši, prid. trp. dèsetkōvān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. ubiti/ubijati ili strijeljati svakog desetog 2. pren. nanijeti/nanositi teške gubitke u ljudstvu ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.