stàndardan


stàndardan
stàndard|an prid. odr. -dnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji je po standardu, koji odgovara standardu {{/c}}[∼ni proizvodi roba proizvedena po određenim standardnim normama] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}koji se ne ističe posebnim odlikama {{/c}}[∼na visina; ∼ne potrebe; ∼ne cijene; ∼ne prilike]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}prosječan, rutinski, uobičajen
∆ {{001f}}{{/c}}∼na atmosfera fiz. {{c=0}}srednja vrijednost osnovnih parametara atmosfere u rasponu od tla do visine od 1000 km; {{/c}}∼ni jezik lingv. {{c=0}}normirani i kodificirani jezik opće pismenosti (jezik školstva, uprave, kulture, sredstava informiranja i dr.); književni jezik{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • standardan — stàndardan prid. <odr. dnī> DEFINICIJA 1. koji je po standardu, koji odgovara standardu [standardni proizvodi roba proizvedena po određenim standardnim normama] 2. razg. koji se ne ističe posebnim odlikama; prosječan, rutinski, uobičajen… …   Hrvatski jezični portal

  • Coat of arms of Serbia — Versions …   Wikipedia

  • knjı̏žēvnī — knjı̏žēvn|ī prid. koji se odnosi na književnost, koji ima svojstva književnosti [∼i svijet; ∼i događaj] ∆ {{001f}}∼a kritika dio znanosti o književnosti, vrednuje i raščlanjuje književnu umjetnost; ∼i jezik 1. {{001f}}standardni jezik, {{c=1}}usp …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stàndardno — pril. 1. {{001f}}na standardan način, prema standardu i standardizaciji 2. {{001f}}razg. prosječno, rutinski, uobičajeno, kao uvijek …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tipìzīran — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji je sređen, uređen po tipovima, vrstama, koji se vrši, izvodi na određen način b. {{001f}}koji je uobičajen; standardan [∼a ponuda] 2. {{001f}}koji je izraziti predstavnik određene skupine (o ljudima) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štókavskī — štókavsk|ī prid. koji je svojstven štokavskom govoru, koji se odnosi na štokavski govor ili na štokavsko narječje i na štokavce ∆ {{001f}}standardni ∼i uređen i ustaljen oblik štokavskoga narječja; standardni jezik, {{c=1}}usp. {{ref}}standardan… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štokavski — štókavskī prid. DEFINICIJA koji je svojstven, koji se odnosi na štokavski govor ili na štokavsko narječje i na štokavce SINTAGMA standardni štokavski uređen i ustaljen oblik štokavskoga narječja, usp. standardni jezik, v. standardan ; štokavsko… …   Hrvatski jezični portal

  • standardno — stàndardno pril. DEFINICIJA 1. na standardan način, prema standardu i standardizaciji 2. razg. prosječno, rutinski, uobičajeno, kao uvijek ETIMOLOGIJA vidi standard …   Hrvatski jezični portal

  • književni — knjȉžēvnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na književnost, koji ima svojstva književnosti [književni svijet; književni događaj] SINTAGMA književna kritika dio znanosti o književnosti, vrednuje i raščlanjuje književnu umjetnost; Književna republika …   Hrvatski jezični portal

  • tipiziran — tipìzīran prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. a. koji je sređen, uređen po tipovima, vrstama, koji se vrši, izvodi na određen način b. koji je uobičajen; standardan [tipizirana ponuda] 2. koji je izraziti predstavnik određene skupine (o ljudima)… …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.