bljȅsak
bljȅsak m 〈G -ska, N mn -sci〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}blijesak{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}(Bljesak) vojn. {{c=0}}naziv za dvodnevnu vojno-redarstvenu akciju oslobađanja Z Slavonije u svibnju 1995.{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”