bljȕtavōst
bljȕtavōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}osobina onoga koji je bljutav i svojstvo onoga što je bljutavo; bljutavilo, otužnost{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”