blànjevina
blànjevina ž {{c=0}}ono što otpada od drva kad se blanja, obrađuje blanjom; talašika, komuške, šuške, blanjotina{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • blanjevina — blànjevina ž DEFINICIJA ono što otpada od drva kad se blanja, obrađuje blanjom; talašika, komuške, šuške, blanjotina ETIMOLOGIJA vidi blanja …   Hrvatski jezični portal

  • blànjotina — ž, {{c=1}}v. {{ref}}blanjevina{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šȕška — ž 〈G mn ā/ ī〉 1. {{001f}}šušanj, šuštanje, šum 2. {{001f}}〈mn〉 a. {{001f}}suho lišće s kukuruznog klipa; komušina b. {{001f}}otpaci drva pri blanjanju, {{c=1}}usp. {{ref}}blanjevina{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • blanjotina — blànjotina ž DEFINICIJA v. blanjevina ETIMOLOGIJA vidi blanja …   Hrvatski jezični portal

  • šuška — šȕška ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA 1. šušanj, šuštanje, šum 2. (mn) a. suho lišće s kukuruznog klipa; komušina b. otpaci drva pri blanjanju, usp. blanjevina ETIMOLOGIJA vidi šuštati …   Hrvatski jezični portal

  • ošćela — òšćela ž zb. DEFINICIJA reg. otpaci kod obrade drva blanjom; hoblovina, blanjevina, šuška ETIMOLOGIJA lat. assula: treska, iver …   Hrvatski jezični portal

  • hoblinje — hòblīnje sr zb. DEFINICIJA reg. 1. sitni otpaci od hoblanja i sl.; strugotine, blanjevina, ostrušci, šuška 2. pren. sitnice, gluposti, neznatne stvari ETIMOLOGIJA vidi hobl …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”