bogòmolja
bogòmolj|a ž {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}crkv. {{c=0}}mjesto za molitvu u obliku dvorane, crkve, hrama itd. 2. {{001f}}moljenje Boga
⃞ {{001f}}{{/c}}bez nevolje nema ∼e {{c=0}}čovjek moli kad je u nevolji{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bogomolja — bogòmolja ž DEFINICIJA 1. crkv. mjesto za molitvu u obliku dvorane, crkve, hrama itd. 2. moljenje Boga FRAZEOLOGIJA bez nevolje nema bogomolje čovjek moli kad je u nevolji ONOMASTIKA pr. (nadimačko): Bogomólec (120, Međimurje, Prigorje)… …   Hrvatski jezični portal

  • Sucuraj — Sućuraj Sućuraj Sućuraj Pays …   Wikipédia en Français

  • Sućuraj — Pays …   Wikipédia en Français

  • džámija — ž isl. muslimanska bogomolja s minaretom, unutrašnjim rasporedom (orijentacijom mihraba i vjernika) usmjerena prema Meki; mošeja, {{c=1}}usp. {{ref}}mesdžid{{/ref}}, {{ref}}džemat{{/ref}} ✧ {{001f}}tur. ← arap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mèsdžid — m isl. 1. {{001f}}islamska bogomolja bez minareta (npr. prostorija ili kuća koja je građena u neke druge svrhe, a ne kao džamija) 2. {{001f}}u širem smislu, svako mjesto gdje se za molitvu pada ničice ✧ {{001f}}tur. ← arap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • oràtōrīj — (oratôrīj) m 1. {{001f}}glazb. veliko glazbeno djelo za zbor, soliste i orkestar, napisano na dramski sadržaj (ob. crkveni) i namijenjeno koncertnim izvedbama 2. {{001f}}crkv. kapelica, soba za molitvu, bogomolja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sinagóga — ž 〈D L i〉 jud. židovski hram, bogomolja i mjesto za sastajanje i učenje; ob. posebno građena zgrada, ali može biti i soba u stanu u kojoj je Tora postavljena na zidu u pravcu Jeruzalema ✧ {{001f}}lat. ← grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sinagoga — sinagóga ž <D L i> DEFINICIJA jud. židovski hram, bogomolja i mjesto za sastajanje i učenje; ob. posebno građena zgrada, ali može biti i soba u stanu u kojoj je Tora postavljena na zidu u pravcu Jeruzalema; bet kneset ETIMOLOGIJA lat.… …   Hrvatski jezični portal

  • bogomoljački — bogomòljački pril. DEFINICIJA kao bogomoljac, na način bogomoljaca ETIMOLOGIJA vidi bogomolja …   Hrvatski jezični portal

  • bogomoljački — bogomòljačkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na bogomoljce ETIMOLOGIJA vidi bogomolja …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”